Distribution System

Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối là một chiến lược quan trọng giúp sản phẩm của công ty tiếp cận rộng rãi với tất cả khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm và hợp lý.
Công ty đã xây dựng được hơn 200 đơn vị phân phối trên khắp 64 tỉnh thành từ Bắc – Nam.
Để nắm được nhu cầu của khách hàng, Công ty đã triển khai hoạt động tiếp thị để tìm hiểu, giới thiệu sản phẩm đồng thời thu thập những thông tin phản hồi của khách hàng thông qua lực lượng nhân viên Thương mại – Kỹ thuật. Các thông tin này sẽ được bộ phận Thương mại xử lý chọn lọc làm cơ sở cho kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Công ty còn thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khách hàng nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn cho nhà chăn nuôi bên cạnh việc thu thập các ý kiến đóng góp, đánh giá, nhu cầu của khách hàng để hoàn thiện và ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
Facebookgoogle_plustwitter