FAQ

nuoi-ga

Làm thế nào để đánh giá được chất lượng thức ăn chăn nuôi

Question: Làm thế nào để đánh giá được chất lượng thức ăn chăn nuôi?

Answer: Hiện nay có rất nhiều loại thức ăn công nghiệp của heo được bán ngoài thị trường. Xin cho biết làm thế nào để đánh giá được chất lượng của thức ăn?

Sự ra đời của thức ăn công nghiệp là xu hướng phát triển chung của ngành chăn nuôi, số trại chăn nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp ngày càng nhiều hơn và trong tương lai thức ăn công nghiệp sẽ phát triển nhanh. Khi chọn thức ăn ta cần chú ý đến 2 yếu tố chính, đó là chất lượng và giá thành.

Chất lượng thật sự của thức ăn chỉ có thể được thể hiện chính xác nhất thông qua quá trình sử dụng, thông qua năng suất và chất lượng của sản phẩm Chăm nuôi (như năng suất sinh sản, mức tăng trọng, chất lượng thịt,…). Tuy nhiên, về mặt cảm quan ta có thể đáng giá sơ bộ chất lượng thức ăn trước khi đưa vào cho đàn heo ăn thông qua một số yếu tố sau:
– Uy tín của nhà sản xuất thức ăn trong lĩnh vực chăn nuôi.
– Nguồn gốc một số nguyên liệu đặt biệt để làm thức ăn (như bột cá, premix vitamin – khoáng,…).
– Hình thức của thức ăn:  thức ăn có mùi thơm đặc trưng của nguyên liệu, không hôi mùi khét hoặc mốc, nếu thức ăn dạng viên thì các viên phải rời nhau, có kích thước tương đối điều nhau, không quá cứng,…thức ăn dạng bột phải tươi xốp, không đóng cục,…
Tóm lại: Những cảm quan ban đầu về chất lượng thức ăn chỉ là một yếu tố nhỏ để quyết định sử dụng thử loại thức ăn đó. Khi sử dụng thì chất lượng của thức ăn sẽ được thể hiện thông qua năng suất và hiệu quả kinh tế cuối cùng của một giai đoạn nuôi nào đó
Nguồn: Thư viện điện tử
Facebookgoogle_plustwitter