Sản phẩm dành cho heo

HIPRO

H240S

Đối tượng sử dụng:

H240S: Hỗn hợp dạng viên dùng cho Heo siêu thịt từ 15kg đến 30kg.

Thành phần dinh dưỡng:

–   Protein (%) min 18
–   Độ ẩm (%) max 14
–   Xơ thô (%) max 06
–   Ca  (%) min-max 0,7-1,4
–   P tổng số (%) min-max 0,5-1,5
–   Lysine tổng số (%) min 1,05
–   ME (Kcal/kg) min 3.100
–   MET + CYS tổng số (%) min 0,58
–   Hormone, kháng sinh cấm không sử dụng
–   Kháng sinh, dược liệu không có

 

Quy cách đóng gói:  bao 25kg, bao 40kg.

Hướng dẫn sử dụng:

Cho heo ăn tự do và nhiều lần trong ngày từ 1,0-1,5kg/con/ngày.

Không cần trộn thêm loại thực liệu nào khác.

Luôn cung cấp nước sạch và mát cho heo.

Luôn cung cấp nước sạch và mát cho heo.

Luôn cung cấp nước sạch và mát cho heo.