Hỏi đáp

Nên bắt đầu chăn nuôi bò sữa như thế nào?

Question: Nên bắt đầu chăn nuôi bò sữa như thế nào?

Answer: Dựa vào những khó khăn và thuận lợi trong chăn nuôi bò sữa như trả lời ở câu hỏi trên mà mỗi người chăn nuôi lựa chọn cách đi của mình, tùy vào khả năng kinh tế, trình độ kỹ thuật và những điều kiện cụ thể. Nhìn chung, có hai cách sau đây để bắt đầu bước vào nghề chăn nuôi bò sữa:

Chăn nuôi bò sữa

* Cách 1: Bắt đầu chăn nuôi bò sữa từ bò Lai Sind. dùng bò Lai Sind làm nền cho phối với tinh bò Hà Lan để tạo ra bò sữa F1. Cách làm này tuy hơi lâu nhưng chắc chắn, phù hợp với những gia đình ít vốn, còn thiếu kinh nghiệm chăn nuôi bò sữa.
* Cách 2: Mua luôn bò sữa về nuôi (có thể là bò cái tơ đang chửa hoặc bò cái trưởng thành đang chửa và đang khai thác sữa). Cách làm này phù hợp với những gia đình nhiều vốn, có kinh nghiệm chăn nuôi bò sữa. Ưu điểm của nó là giúp tạo đàn nhanh, khai thác sữa được ngay. Tuy nhiên cũng dễ gặp rủi ro, dễ mua phải bò kém phẩm chất, thậm chí bò loại thải.
Nguồn tin: 71 câu Hỏi – Đáp về Chăn nuôi Bò sữa
Facebookgoogle_plustwitter